logo D360

Zacznij

Od razu. Bez kosztów. Z pełną funkcjonalnością.
Z kontem na którym będziesz mógł kontynuować pracę.

Podaj adres e-mail:

Przejdź do ekranu logowania

Podaj nazwę firmy która została podana przy rejestracji

Korzystając ze strony www.d360.pl wyrażasz zgodę na politykę prywatności i używanie plików cookies. Obsługę plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ochrona danych jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest NXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu (63-100) pod numerem 40, NIP: 7851804133. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas formularz kontaktowy zawarty na naszej stronie www.d360.pl lub podasz nam za pośrednictwem innych funkcjonalności Serwisu D360 Twoje dane osobowe, to jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych.

Przechowujemy ponadto zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że automatycznie znamy adresy IP komputerów, których używasz do przeglądania treści naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane kontaktowe administratora

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na podany powyżej adres, e-mailem na adres: kontakt@d360.pl, przez naszą stronę www.d360.pl lub telefonując pod numer: 510 501 510.

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: abi@nxo.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na naszej stronie www.d360.pl. Inspektor jest osobą, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
 • zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 • w celu reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Administratora – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO).

Odbiorcy danych

Możemy ujawnić Twoje dane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub w zakresie komunikacji elektronicznej; bankom (do rozliczeń); podmiotom wspierającym (usługi hostingowe, usługi teleinformatyczne, księgowość, podmioty świadczące pomoc prawną).

Okres przechowywania danych

Twoje dane podane w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu D360 przechowywane przez okres 9 lat od ich ostatniego udostępnienia. Przestaniemy jednak wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

Zebrane logi przechowywane są przez okres 6 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem D360. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od nas dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dodatkowo masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Jednak przed jej cofnięciem mieliśmy prawo przetwarzać Twoje dane. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie na adres Administratora danych lub pod adresem e-mail: kontakt@d360.pl.

Wymogi podania danych

Podanie danych jest konieczne do korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszego Serwisu, w tym podjęcia z Tobą kontaktu. Bez podania danych nie będzie to możliwe, dlatego jesteś zobowiązany podać te dane. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych podanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Odpowiedzialność NXO Spółka ograniczoną odpowiedzialnością

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do Serwisu, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż czas potrzebny na dokonanie napraw i konserwacji.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki „cookies”.

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym typu laptop, komputer, tablet, smartfon, podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne administrowanie stroną. Pliki te pozwalają rejestrować w sposób anonimowy aktywność osób zainteresowanych naszą stroną, jak też udoskonalać jej zawartość merytoryczno – informacyjną

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień Twojej przeglądarki.

Ponadto pliki „cookies” są wykorzystywane do identyfikowania źródła, z jakiego trafiłeś na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Odnośniki do innych stron

Serwis D360 zawiera odnośniki do innych stron internetowych (np. GUS, GEOPOZ, geoportal.pl, księgi wieczyste). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.